Danh sách đề thi đại học

Thư viện đề thi đại học www.dethidaihoc.edu.vn. Tổng hợp đề thi  đại học kèm đáp án các khối A, A1, B, C, D được sắp xếp theo năm thi đại học. Kho đề thi đại học này giúp các bạn học sinh có thể tìm nhanh đề theo năm mình cần tìm.

Đề thi đại học năm 2013

Đề thi đại học khối A, A1 năm 2013 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2013 và đáp án

Đề thi đại học khối c năm 2013 và đáp án

Đáp án và đề thi đại học khối D năm 2013

Năm 2012

Đề thi đại học khối A, A1 năm 2012 và đáp án

Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2012 và đáp án

Đề thi đại học khối c năm 2012 và đáp án
Đáp án và đề thi đại học khối D năm 2012
Đề thi mẫu khối ngành Kinh doanh – Tài chính đại học FPT
Đề thi luận Đại Học FPT năm 2012

 

Năm 2011

 • Đề thi đại học khối A, A1 năm 2011 và đáp án
 • Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2011 và đáp án
 • Đề thi đại học khối c năm 2011 và đáp án
 • Đáp án và đề thi đại học khối D năm 2011

Năm 2008

 • Đề thi đại học khối A năm 2008 và đáp án
 • Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2008 và đáp án
 • Đề thi đại học khối C năm 2008 và đáp án
 • Đáp án và đề thi đại học khối D năm 2008

Năm 2007

 • Đề thi đại học khối A năm 2007 và đáp án
 • Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2007 và đáp án
 • Đề thi đại học khối C năm 2007 và đáp án
 • Đáp án và đề thi đại học khối D năm 2007

Năm 2006

 • Đề thi đại học khối A năm 2006 và đáp án
 • Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2006 và đáp án
 • Đề thi đại học khối C năm 2006 và đáp án
 • Đáp án và đề thi đại học khối D năm 2006

Năm 2005

 • Đề thi đại học khối A năm 2005 và đáp án
 • Đề thi tuyển sinh đại học khối B năm 2005 và đáp án
 • Đề thi đại học khối C năm 2005 và đáp án
 • Đáp án và đề thi đại học khối D năm 2005

Năm 2004

 • Đề đại học khối A năm 2004
 • Đề đại học khối B năm 2004
 • Đề thi đại học khối C năm 2004
 • Đề thi đại học khối D, D1, D2, D3 năm 2004

Năm 2003

 • Đề thi đại học khối A năm 2003
 • Đề thi đại học khối B năm 2003
 • Đề thi đại học khối C năm 2003
 • Đề đại học khối D năm 2003

Năm 2002

 • Đề thi đại học khối A năm 2002
 • Đề thi Đại học khối B năm 2002
 • Đề thi Đại học khối C năm 2002
 • Đề thi Đại học khối D năm 2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Thư viện đề thi đại học, tổng hợp đề thi đại học, đề thi cao đẳng và đáp án các khối A, B, C, D của các năm